Groen Muiderberg | Onze tuinen
1174
page-template-default,page,page-id-1174,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Onze tuinen

 

Net zoals je bermen kunt zien als mini ecologische verbindingszones kun je je eigen tuin ook inzetten als klein natuurgebied waar egels, vogels en natuurlijk veel insecten een overlevingsplaats kunnen vinden! Het oppervlakte van onze tuinen is groter dan alle natuurgebieden bij elkaar!

Hier veel informatie over wilde bijen waarvan meer dan 50% op de rode lijst staat! Wilde bijen

Tips voor een bijenvriendelijke tuin

We moeten onze tuinen inrichten voor insecten nu steeds meer bloemen verdwijnen uit het landschap.

Er zijn prachtige initiatieven als Operatie Steenbreek  die wil voorkomen dat steeds meer tuinen bestraat worden, onze gemeente zou zich hierbij aan kunnen sluiten.

 

We zouden onze regenpijpen in de tuin kunnen leiden in plaats van naar het riool, zuiver hemelwater hoort niet in een riool terecht te komen, we kunnen er ook onze tuin mee bewateren en zelfs onze wc mee doorspoelen en onze was mee draaien.

 

De gemeente Leudal heeft het begrepen, ik hoop dat onze gemeente ook zulk soort initiatieven gaat ontplooien; Regenwater niet in riool

 

 

De aanleg van een vijver zorgt voor drink en badgelegenheid voor vogels en egels en zorgt ervoor dat u misschien wel kikkers en salamanders in uw tuin krijgt!

Zorg bij dit soort vijver best voor lange zacht glooiende oevers, kleine eilandjes, in het water hangende boomstronken, hopen stenen in de buurt en andere elementen die ten goede komen aan de dieren die zowel houden van water als van land. De beplanting bestaat hier bijna per definitie uit inheemse waterplanten die men laat verwilderen. Vissen horen niet echt thuis in dit soort vijver. Meestal worden er helemaal geen visjes in uitgezet of anders heel klein blijvende soorten die geen gevaar opleveren voor de eieren en larven van de amfibieën. Zelfs de introductie van stekelbaarsjes is af te raden. Deze kleine roofvisjes vallen immers alles aan wat beweegt. Minder agressieve visjes voldoen veel beter. Dit wordt tenslotte een thuis voor allerlei kleine waterdiertjes en grote rovers zijn hier niet op hun plaats.

Amfibieën, zoals kikkers en salamanders, hebben ook enkele diepe plekken water nodig om te overwinteren. Grillige, lange oevers met zachte helling en een afwisseling tussen diep en ondiep, maar enkele stukken van minstens 60 cm diep voor overwintering. De grootte van de vijver maakt niet veel uit: ook in een klein plasje voelen deze dieren zich thuis. Er moet voldoende schuilgelegenheid zijn (zoals een hoop stenen, met daartussen plantaardig afval) en rottend hout in de buurt wordt erg geapprecieerd. Hetzelfde geldt voor allerlei aan het water gebonden insecten. Waterjuffers en libellen zijn de meest bekende. Een vijver bestemd voor inheemse diertjes ligt best rustig, in lichte halfschaduw en beschut. Een amfibieënvijver kan mooi gecombineerd worden met een beekloopje.