Groen Muiderberg | Over ons
9
page-template-default,page,page-id-9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Over ons

Sinds 2011 zijn we actief, eerst als werkgroep en een jaar later als stichting. Zo kunnen wij de belangen van natuur en milieu beter behartigen. Wij willen graag de aanwezige landschapselementen, flora, fauna en cultuurhistorisch interessante landschappen beschermen en versterken en ook de donkerte en stilte proberen te beschermen.

 

Wij onderhouden contacten met de Provincie, Gemeente Gooise Meren, Vereniging Vrienden van het Gooi, Landschap Noord Holland, ecologen van Waternet, Vereniging Cultuurlandschap Nederland, Milieufederatie Noord Holland, IVN Gooi en Vechtstreek en diverse flora en fauna werkgroepen. Incidenteel ook met Prorail en Rijkswaterstaat.

 

Wij proberen de lokale ruimtelijke ordening en politieke ontwikkelingen betreffende het landschap in onze omgeving zo nauwgezet mogelijk te volgen en waar mogelijk en waar nodig met reacties, adviezen en bezwaren te komen.

 

Het cultuurlandschap in Nederland kan een even belangrijke plaats innemen als natuurlandschappen. Heel veel van onze huidige natuur is nauw verweven met het gebruik ervan door de mens, de heide velden zijn door schaapskuddes ontstaan en onderhouden etc
Agrarische productielandschappen moeten ook ruimte bieden aan cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.
Groen Muiderberg maakt zich ook sterk voor een rijk geschakeerd biodiversiteitsrijk cultuurlandschap, zichtbaarheid  van de (agrarische) cultuurhistorie en vergroening van het ‘stedelijk’ landschap.

 

Zo vinden wij bijvoorbeeld dat de door mensenhanden ontstane steilwand aan de rand van Kocherbos even interessant is als wanneer die steilwand ontstaan zou zijn op natuurlijke manier. Doordat je op die plek kunt zien dat door zandafgravingen in de 18e eeuw ten behoeve van de bouw van Amsterdam het landschap is veranderd, is het cultuurhistorisch en landschappelijk interessant geworden en het beschermen waard.

 

We werken graag samen en bij iedere ‘actie’ sluiten zich weer anderen aan met  nieuwe of aanvullende expertise en betrokkenheid.

Onze insteek is niet zomaar 'tegen' te zijn, maar te kijken hoe lokale ontwikkelingen zo natuur- en milieuvriendelijk uitgevoerd kunnen worden. Heel belangrijk is betrokkenheid en kennis van gemeentemedewerkers en inwoners vergroten. We wonen in een heel bijzonder gebied!