Groen Muiderberg | Kocherbos
72
page-template-default,page,page-id-72,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Kocherbos

 

In Muiderberg lag landgoed ‘Hofrust’, dat omstreeks 1660 zou zijn gesticht. Vóór 1723 was er al een overbos aan de andere kant van de weg aanwezig, dat later Koggerbos werd genoemd. De buitenplaats was in of vóór 1743 al van een belangwekkende tuin voorzien, want het had toen de nodige ‘Tuyncieraaden’.

Een vermelding uit 1836 beschrijft het als een buitenplaats en hofstede met heren- en andere huizingen, stallingen en moestuinen, boomgaarden en plantage en bos. De sloop en het rooien van bomen volgden in 1857-1858. Vervolgens kwam op deze gronden de uitbreiding van de sinds 1639 bestaande aangrenzende joodse begraafplaats.

De grond werd daartoe verkocht aan de Nederlands Israëlische hoofdsynagoge in Amsterdam die ook de eigenaar van het Kocherbos werd.

Te zijner tijd zou mogelijk de grond gebruikt worden voor de uitbreiding of ophoging van de begraafplaats, door de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog is deze noodzaak weg komen te vallen.

Het Kocherbos is in december 2016 aan de lokale hockeyclub verkocht omdat de Joodse gemeente Amsterdam in financiële nood zat. Groen Muiderberg is daar allerminst gelukkig mee omdat de hockeyclub de afgelopen 10 jaar heeft geprobeerd een tweede hockeyveld in of pal naast het Kocherbos aan te leggen en weinig blijk gaf van kennis of liefde van en voor het bos.

 

 

In 2013 vond een onderhoudsronde plaats in het bos.

De toenmalig bewoner van de Joodse begraafplaats was bosbouwkundig ingenieur en werkzaam bij landschapsbeheer Flevoland. Hij sloot het bos in zijn hart en heeft de Joodse gemeente gevraagd of hij het bos vrijwillig mocht beheren.

Na de oorlog zijn door staatsbosbeheer een paar percelen naaldbomen aangeplant voor de houtwinning, deze bomen zijn echter nooit gedund en er stonden nog steeds een paar zieltogende eiken tussen. Omdat het bos onder de EHS de functieomschrijving heeft van Inheemse loofboomcultuur is besloten het naaldhout wat uit te dunnen. Om de overgebleven eiken te redden moesten deze bomen licht krijgen. Hiervoor zijn een aantal naaldbomen die de eiken beschaduwen omgezaagd.

Ook op plaatsen waar geen (levende) eiken meer staan is een deel van de bomen omgezaagd om de andere naaldbomen groeiruimte te geven om te voorkomen dat ze elkaar dooddrukken.

Een tweede reden voor de onderhoudsronde was om meer licht op de bodem te laten vallen en het daardoor mogelijk maken dat er planten, struiken en boompjes ontkiemen die op natuurlijke wijze de volgende generatie bos kunnen vormen. Hierdoor ontstaat ook een kruid en struiklaag omdat er meer licht op de bodem valt. Dit is nu al heel goed te zien!

De naaldhoutpercelen bestaan na de onderhoudsronde nog steeds voor het overgrote deel uit naaldhout. De natuurwaarden die verbonden zijn aan de aanwezigheid van naaldhout gaan daarom in principe niet verloren. Dit betreft met name de aanwezigheid van ransuilen, eekhoorns en nestgelegenheid voor de sperwer, buizerd en goudhaantjes.

Op de opener plekken die ontstaan zijn worden met vrijwilligers loofboompjes aangeplant, vnl wintereiken. Dit is de eerste aanzet voor een nieuwe generatie bos.

Lees HIER over de onderhoudsronde in het Kocherbos

 

 

Naaldhout in het Kocherbos

Douglas en Larix zijn geen inheemse bomen. De EHS omschrijving van het Kocherbos is ‘inheemse loofboom culture’.

Uitbreiding van de naaldbomen en de Amerikaanse vogelkers moet voorkomen worden maar de bestaande bomen geven wel een vergroting van de natuur en belevingswaarde door de andere soorten die zij aan zich binden en geur en verschijningsvorm.

Door nú ruimte te geven aan nog aanwezige eiken en beuken, de betere naaldbomen zelf ook meer groeiruimte te geven, verjonging te stimuleren en enkele groepen bomen aan te planten, wordt de potentie van dit bos verhoogd

Door vrijwilligers de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Terugbrengen van het aandeel Amerikaanse vogelkers. Dit moet zeer geleidelijk gebeuren.
  • Aanplant van enkele groepen wintereik op plekken waar het bos nu erg open is en op enkele plekken waar het naaldhout gekapt wordt.
  • Aanleg van takkenrillen. Takkenrillen zijn langgerekte takkenhopen die van het kapafval gemaakt worden. Hier kunnen zoogdieren en vogels een schuil- en nestelplaats vinden en zo worden honden op sommige stukken geweerd.
  • Dunning van de veldesdoorn tussen de parkeerplaats en de Googweg. Om o.a. aanwezige meidoorns meer licht en groeiruimte te geven.

 

Men kan zich aanmelden voor de vrijwillige werkdagen op een aantal zondagmiddagen bij Lodewijk van Kemenade kocherbosvrijwilligbeheer@gmail.com

 

 

Chronologie

Landgoed Hofrust zou rond 1660 door een Amsterdamse familie gebouwd zijn tegenover het Kocherbos, In 1723 duikt de naam Koggerbosch voor het eerst op als zijnde ‘het bosch aan de andere zijde van de weg leggende’

Rond 1781 zijn de oude beuken langs paden en buitenrand aangeplant en het zou kunnen dat in die tijd het bos als park wordt aangelegd.

Na sloop van huize Hofrust en verkoop van het terrein aan de Joodse gemeente Amsterdam in 1858 wordt ook het Kocherbos verkocht en vanaf 1900 door de familie ter Beek van het rechthuis als wandelbos geexploiteerd.

In 1924 wordt een deel van het Kocherbos verkocht om te kunnen dienen voor de aanleg van de spoortram, nu het grasveld achter de Spil. In dat jaar koopt de Joodse gemeente ook het Kocherbos voor beoogde zandwinning om de begraafplaats op te hogen.

In 1939 worden de betonnen groepsschuilplaatsen aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In oorlogstijd worden er veel bomen gekapt door Muiderbergers om hun kachels te laten branden.

In 1944 verhuist de voetbalclub Muiderberg van de dorpsweide naar een open plek in het Kocherbos, toen nog met meertje vlak naast het voetbalveld. (zie tekening)

Waarschijnlijk rond 1958 plant Staatsbosbeheer lariksen en douglassparren voor de houtkap op de open plekken die in de oorlog zijn ontstaan, dunningen worden echter nooit uitgevoerd

 

Sinds 1963 probeert de voetbalclub een tweede veld in het bos te krijgen maar in 1973 wordt de eerste paal van een nieuw clubhuis op de 9 Morgen geslagen.

In 1977 neemt de nieuwe hockeyclub het veld van de voetbal club over en begint vanaf de jaren 90 ook weer met een lobby voor een tweede of zelfs derde veld in het Kocherbos. Dit heeft uiteindelijk vanaf 2011 geleidt tot een rechtsgang naar de Raad van state door Groen Muiderberg, Vereniging Vrienden van het Gooi en later ook Hart voor Muiderberg en met succes. We krijgen een voorlopige voorziening(bouwstop) voor elkaar, voorkomen de verandering van een stuk bos in parkeerplaats en voorkomen dat het veld pal naast het bos aangelegd mag worden.

Lees HIER meer

 

De Steilrand

Bij het Kocherbos willen we even specifiek de steilrand noemen, dit is de niet natuurlijke overgang van het lager gelegen weiland aan de Googweg naar de hogere bosrand waar het hockeyveld gepland was. De hoogte van het bos is de originele hoogte van Muiderberg en het weiland ervoor is in de voorgaande eeuwen afgegraven voor de zandwinning. Het zand werd per trekschuit over het riviertje de Goog via de trekvaart naar Amsterdam vervoerd voor de uitbreidingen van de stad.

Dit gegeven in het landschap heeft daarom grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde en de Ruimtelijke visie Muiderberg (in opdracht van de gemeente uitgevoerd en leidraadgevend voor ontwikkelingen in het buitengebied) laat dan ook als eerste foto zien hoe bijzonder en fraai die overgang in het landschap is en daarbij de tekst dat dit gebied behouden en versterkt moet worden.

Tijdens onze procesgang na aanwijzing van de gemeente van deze plek aan de hockeyclub om hun tweede veld aan te leggen heeft de schrijver van de Ruimtelijke Visie, Gereon Bargeman ons bijgestaan, ijzersterk want zo hebben wij de plannen van de gemeente kunnen tegengaan door gebruik te maken van hun eigen leidraad voor toekomstige bestemmingsplannen!

Deze steilrand en dorpsentree was de inzet van het proces bij de Raad van State en onze inzet heeft geleid tot bescherming van de bosrand door rechterlijke uitspraak van november 2015!

Onze deskundige bij de Raad van State was de auteur van de Ruimtelijke visie Muiderberg, het document dat leidraadgevend zou zijn voor alle ontwikkelingen in het buitengebied en waar op de eerste pagina al een foto staat van de betreffende bosrandlocatie met daarbij de tekst

‘Het kenmerkende contrast tussen de open polder en de begroeide hoger gelegen zandgronden moet bij de ontwikkeling van Muiderberg worden behouden’

In de Ruimtelijke visie wordt een aantal malen genoemd hoe bijzonder deze plek voor Muiderberg is, de visie is door de raad aangenomen, dus het was ons een raadsel hoe diezelfde raad deze locatie als geschikte plek voor een tweede veld uitkoos. Wel interessant dus dat we deze procedure gewonnen hebben met de eigen nota van de gemeente als inzet!

Hier de betreffende pagina uit de Ruimtelijke Visie Muiderberg;

De KNNV maakte op een herfstochtend een inventarisatie in het Kochterbos.
Klik op de cijfercode en dan verschijnen foto’s en gegevens over de betreffende paddenstoel in beeld.

Bekijk alle paddestoelen

En hier de broedvogelinventarisatie die we hebben laten maken tijdens het hockeyveld procedure Broedvogelinventarisatie Kocherbos 2013

Het Kocherbos is circa 9,5 hectare groot. Het bos vormt onderdeel van de EHS. De doelstelling die de provincie Noord-Holland aan het bos heeft toegekend is inheemse loofhoutculture.

Circa 2, 5 hectare van het bos bestaat nu uit vnl douglas en Larix. Waarschijnlijk aangeplant door Staatsbosbeheer nadat in de tweede wereldoorlog veel bomen in de Muiderberger kachels zijn beland.

Deze percelen zijn sinds de aanplant nooit gedund. Dit bos was oorspronkelijk meer gemengd, er stonden veel zomereiken tussen de naaldbomen. De douglassen zijn sterke groeiers met een dichte kroon die boven de eiken uitgroeien door hun snellere groei. Door lichtgebrek zijn n aantal eiken doodgegaan.

 

Hier nog een aantal links naar nog wat informatie over het Kocherbos

 http://www.vwggooi.nl/index.php/2015-03-08-21-20-01/nieuwsarchief/81-broedvogels-kocherbos-2013

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/paddenstoelen%20KNNV-Gooi%2020151101%20Kochterbos.pdf

http://all4wan-natuurfotografie.blogspot.nl/2013/05/volg-nu-de-natuur-kocherbos-in.html

http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1653