Groen Muiderberg | Geologie
1145
page-template-default,page,page-id-1145,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Muiderberg is natuurlijk ook geologisch en geografisch interessant, we zijn hier nog informatie over aan het verzamelen.

 

Er zijn verschillende aardkundige en archeologische waarden. Het Naardermeer is een aardkundig monument en Muiderberg is door de provincie aangewezen als aardkundig waardevol gebied.

 

Muiderberg is gelegen op een zandopduiking en uitloper van de Utrechtse (Gooise) heuvelrug temidden van veenweidelandschap, daarnaast heeft het aan de IJmeer kant een voormalig zeekliflandschap.

 

Muiderberg is een geïsoleerd liggende kleine stuwwal met een oorsprong in deze voorlaatste ijstijd. De Muiderberg is in de loop der tijd geheel omsloten – maar niet afgedekt – geraakt door het veen. Vóór de Romeinse Tijd lag ten noorden van het onderzoeksgebied een uitgestrekt veen- en plassengebied (het Flevomeer). Muiderberg lag in deze periode als een geïsoleerd gelegen stuwwal / zandopduiking in het veengebied. In de Middeleeuwen is de kustlijn van de Zuiderzee direct ten noorden van Muiderberg komen te liggen en is een enorm veengebied verdwenen. Langs de kustlijn werden in de Late Middeleeuwen dijken opgeworpen om de verdere uitbreiding van de Zuiderzee te beperken.

 

Geologische Atlas Van Het Gooi

 

http://geoparkgooienvecht.eu/wp-content/uploads/Geosites-8-mei-2016.pdf

Tussen Vecht en Eem